Account Search (2 months)

RETURN friend list
ClanTag: UserName:
dated server clanTag userName mostPlayed tierAvg battles winRate expRate
2020/04/04naB-ZAlithianDD8.2459265.032159.27
2020/04/04naB-ZAries_V_DD7.7014966.441897.47
2020/04/04naB-ZawmherbertCA8.4845053.331918.47
2020/04/04naB-ZbellumfuriamCA8.4810168.321833.57
2020/04/04naB-ZBex_o7DD8.2531964.892098.46
2020/04/04naB-ZBigKev_CA7.7017857.301759.15
2020/04/04naB-ZBurntOut_KoalasBB8.1151756.291871.37
2020/04/04naB-ZCrazy_VaclavCA8.6439860.052005.63
2020/04/04naB-ZCrusin_rageCA5.7116861.901850.73
2020/04/04naB-ZDarth__DoogsDD8.5823362.662116.08
2020/04/04naB-Zdetonate_me_daddyDD8.2410159.412155.30
2020/04/04naB-ZEconomics_SimulatorCA8.5148558.352026.54
2020/04/04naB-ZElkayCA8.9641162.042134.52
2020/04/04naB-ZFireManDGCA8.6438355.091947.36
2020/04/04naB-ZHSF_Misaki_AkenoCA8.7232262.732168.77
2020/04/04naB-ZJohn_CraceBB7.8065359.421990.52
2020/04/04naB-ZKingNeptunesCA9.4930067.332621.30
2020/04/04naB-ZKishka__DarvitsaDD8.4237368.362235.98
2020/04/04naB-ZLittleMusketCA8.1432961.402003.09
2020/04/04naB-ZMeglaGnomeDD8.3148555.461951.95
2020/04/04naB-ZMevidosCA8.4242162.001439.32
2020/04/04naB-ZNasty_Butler_CA8.2627755.231639.64
2020/04/04naB-Zsaleen37804CA8.6995361.072044.17
2020/04/04naB-ZSt0rmRaiserBB8.9010553.331911.44
2020/04/04naB-ZTnert357DD7.5831363.261906.93
2020/04/04naB-ZToddy461CA7.7816665.661851.64
2020/04/04naB-ZTonyAbbottDD9.2624066.252334.60
2020/04/04naB-ZTrollinatorPrimeDD8.2318666.672192.06
2020/04/04naB-ZWasha_SquashaCA7.5130961.811783.69
2020/04/04naB-ZWeaponisedAutismCA7.1426254.201704.30
2020/04/04naB-ZYe_Ghost_ShipzBB6.2565752.511261.48
2020/04/04naB-ZZiphaneDD7.2613153.441596.04
2020/04/04naB-Z_Snakeye_DD8.2135166.952151.98

Copyright (C) 2015 Ayase Megumi, All rights reserved.