Account Search (2 months)

RETURN friend list
ClanTag: UserName:
dated server clanTag userName mostPlayed tierAvg battles winRate expRate
2020/04/04naCVRAleexanderSilverDD9.4950156.891918.46
2020/04/04naCVRartesano74BB8.4256246.261296.38
2020/04/04naCVRavengedfanCA7.5313354.141568.43
2020/04/04naCVRBillyRippuDD8.5225657.031938.79
2020/04/04naCVRCapitanComeGatosCA8.3821260.381959.51
2020/04/04naCVRCharlieman01CA9.0113568.892049.12
2020/04/04naCVRchuky_mexicoCA9.4260757.172159.10
2020/04/04naCVRChwkBB8.4517452.301732.11
2020/04/04naCVRDiheGoCA9.4911855.931948.56
2020/04/04naCVRDuzhkBB8.2813762.042011.55
2020/04/04naCVREmmanuel_Blanco_CentenoBB7.7125651.561123.38
2020/04/04naCVRfrijolitoskmperoBB7.7419050.531619.85
2020/04/04naCVRGin_lchimaruDD9.8015462.342130.86
2020/04/04naCVRILoveMyHandsCV8.0840951.101805.83
2020/04/04naCVRJohnHna_2DD6.8711062.731187.87
2020/04/04naCVRjosepejhaBB9.8630656.541733.85
2020/04/04naCVRKebMouDD9.0520563.411809.59
2020/04/04naCVRLGARSstevenCISFCA9.1318161.881786.29
2020/04/04naCVRLoliiGumiCA9.4114759.181855.91
2020/04/04naCVRMiho_Nishizumi_16BB8.7229150.171409.81
2020/04/04naCVRMrReyZeroDD8.8713261.361862.08
2020/04/04naCVRnicommbCA9.4726759.552227.24
2020/04/04naCVRPuercotronCA8.9726565.662265.71
2020/04/04naCVRRossTHCA8.4230759.932254.96
2020/04/04naCVRSapioskiBB8.6521653.241653.18
2020/04/04naCVRshurrock3BB9.5295849.581730.98
2020/04/04naCVRStardeath20BB9.3217554.292046.50
2020/04/04naCVRSyDeimon_45CA9.5230756.682129.44
2020/04/04naCVRtecamaCA8.8915056.002099.26
2020/04/04naCVRtommytasBB9.4511154.951839.83
2020/04/04naCVRVergil3CA8.4245851.091198.45
2020/04/04naCVRvicarious87CA9.1929350.511663.36
2020/04/04naCVRViitoBB8.4822157.471924.48
2020/04/04naCVRvolder_ironCA7.4224158.511691.71
2020/04/04naCVRwalter_demikhovCA8.0239854.772025.42
2020/04/04naCVRxPiperezCA9.2640661.582199.99
2020/04/04naCVRxXxMALLKUxXxCA8.7835856.701915.01

Copyright (C) 2015 Ayase Megumi, All rights reserved.