Account Search (2 months)

RETURN friend list
ClanTag: UserName:
dated server clanTag userName mostPlayed tierAvg battles winRate expRate
2020/05/30naPWPankesamaCA9.5616051.252131.18
2020/05/30naPWPApex_captainCaesarCA9.8233077.273201.27
2020/05/30naPWPARP_YamatoCA9.2054466.182482.42
2020/05/30naPWPbig_fish_boneCA9.4815663.462481.51
2020/05/30naPWPCapt_PikachuCA9.5241060.982288.20
2020/05/30naPWPDaedra_in_OblivionBB9.1219473.202669.49
2020/05/30naPWPDD__YukikazeDD9.4151563.302188.34
2020/05/30naPWPDolphinPrinceCA9.7245376.822857.05
2020/05/30naPWPeinhartlyCA9.9052558.862334.58
2020/05/30naPWPFever_novaBB9.5621570.702607.96
2020/05/30naPWPfunny__2018BB9.5713058.462193.03
2020/05/30naPWPJ2_0_ximenCA8.9317653.982070.56
2020/05/30naPWPMaestro_LeoCA9.4859080.512908.60
2020/05/30naPWPNemuliCA9.7635462.992203.70
2020/05/30naPWPNemuriaCA9.8496460.372372.68
2020/05/30naPWPOkBoomerCV9.7817776.842801.58
2020/05/30naPWPOveliksiBB8.8415756.052088.63
2020/05/30naPWPPoppy_piggyBB9.9929656.422423.47
2020/05/30naPWPSchwi_SoraCA9.3236067.782504.60
2020/05/30naPWPSelemeneCA9.4639165.222602.29
2020/05/30naPWPSGHMCA9.8512468.552665.58
2020/05/30naPWPSTGloriana_DarjeelingBB9.1429267.472321.93
2020/05/30naPWPSuperior_USADD9.2832754.742076.81
2020/05/30naPWPSylvanas_RevengeCA9.7620764.252580.10
2020/05/30naPWPtakaosaikouBB7.80100759.092113.87
2020/05/30naPWPTangDou1BB9.7831855.972241.55
2020/05/30naPWPTobizawaCA8.3125358.502213.32
2020/05/30naPWPysx999CA8.8716158.392144.00
2020/05/30naPWP_Xax_BB9.5863762.792282.92
2020/05/30naPWP_Yukino_CA9.2432572.922814.26

Copyright (C) 2015 Ayase Megumi, All rights reserved.