Account Search (2 months)

RETURN friend list
ClanTag: UserName:
dated server clanTag userName mostPlayed tierAvg battles winRate expRate
2020/04/04naPSVBottleSheepCA9.1313061.542331.56
2020/04/04naPSVDrokoTTKCA8.4324765.992438.84
2020/04/04naPSVLeFantasqueDrokoCA6.7320668.452300.66
2020/04/04naPSVlipiruCA8.5311764.102309.14
2020/04/04naPSVmadmikey77CA7.9346663.522106.27
2020/04/04naPSVmingyu0911CA8.8712066.672153.18
2020/04/04naPSVMrw33554432CA7.9817061.182172.06
2020/04/04naPSVo_jmack_oBB8.5747962.002196.23
2020/04/04naPSVPentalopeBB7.2921967.581923.26
2020/04/04naPSVRamedog73CA7.7552167.372276.83
2020/04/04naPSVResidentElvisBB8.1435164.102050.29
2020/04/04naPSVShellMeNotDD8.1511464.042430.01
2020/04/04naPSVTora_Tora_TigerCA9.0010257.842260.14
2020/04/04naPSVUnRipeCV9.7646280.522632.39
2020/04/04naPSVxRektified_SchwidereDD8.1328664.692159.89

Copyright (C) 2015 Ayase Megumi, All rights reserved.